Fåglar 

Lom, dopping   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Skarv, häger, stork 1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Svan, flamingos   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Gäss   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Sim- och dykänder   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Skrakar, sumphöns   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Fält- och skogshöns    1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Örnar, gamar   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Glada, hökar   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Vråkar, falkar  1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Trana   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Vadare   1 2 3 4 5 6 7 8                                          

Måsar, trutar  

1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Tärnor, alkor   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Ugglor, nattskärror   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Hackspettar   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Ärlor, piplärkor   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Törnskata, stare, kråkfågel   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Gärdsmyg, strömstare   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Trastar, sångare   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Flugsnappare, mesar   1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Nötväckor, trädkrypare 1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Finkar, sparvar 1 2 3 4 5 6 7 8                                          
Övrigt                                                          
                                                           

Föregående blad 

                                                         

Startsidan