Prislista och försäljningsvillkor

Aktuella priser exklusive moms

Bild för websida på Internet eller Intranät                   500 kr
Mindre bild som trycks redaktionellt                          600 kr
Mindre bild i broschyr, annons mm                            700 kr
Helsida i trycksak                                                      900 kr
Omslag i trycksak                                                    1400 kr 

Mängdrabatt kan förekomma
25% moms tillkommer

Arvodet gäller användning vid ett tillfälle. Fotografens namn skall anges vid publicering.
Bild som levereras digitalt behöver ej returneras. Om bild levereras i original skall den hanteras varsamt - grovt skadad eller förkommen bild debiteras med minst 20% av gällande basbelopp.

Åter till startsidan